Rudné dolování

Středně dlouhý okruh v okolí (cca 12 km)

Z hradu Žebrák po turistické značce nebo přes parkoviště po cestě na hrad Točník (0,5–1 km)

– z hradu Točník po žluté turistické značce po hřebenu Zámeckého kopce na vrchol Zámeckého kopce U dutého dubu, 452 m. n. m. (1,6 km)

– pokračujete po žluté značce na Rozcestí Nad Hředlemi, na Opyši stopy rudného dolování (0,8 km)

– odtud bez značky doprava lesní cestou po okraji lesa Obora k usedlosti Záhořek, bývalá tvrz, později hájovna a poté zde bydlel drnomistr (1,8 km)

– po cestě (cyklostezka) doleva na asfaltovou cestu (0,4 km) a po ní 0,2 km napravo vstup s mříží do středověké rudných štol Karel a Barbora, štoly jsou dnes nepřístupné, v okolí připomínky dřívější těžby – hlušinné valy, zbytky komunikací – po silnici 0,2 km je Královnina studánka s pitnou vodou

– po silnici se vrátíme 0,4 km na konec asfaltové silnice a dáme se doleva lesní cestou do lesa Zahořek, držíme se stále vlevo – Za humna (1,5 km) konec lesa s výhledem na dálnici D5, Koukolovu horu a Zdice (Houska 426 m. n. m., Vraní skála 536 m. n. m., Holý vrch 454 m. n. m., Koukolova hora 471 m. n. m., Knihov 369 m. n. m., Plešivec 654 m. n. m., Ostrý 539 m. n. m. a hřbet Housin

– dále lesní cestou doprava Hrádek u Hředlí (0,3 km), zbytky středověkých valů, dolování a sondážních rudných štol z počátku 20. století

– lesní cestou na okraj louky, odpočívadlo (0,5 km)

– polní cestou ke staré pískovně (po pravé straně 0,5 km)

– pokračujeme polní cestou pod vrch Šibenec 402 m. n. m. (popravčí místo města Žebráku; možno zkopírovat komiksovou pověst o žebráckém popravčím místě) s výhledem na hrad Točník (0,5 km)

– odtud do sedla Šibencem do ústí Turkovy rokle (možno zkopírovat komiksovou pověst o Turkově rokli) u vodárny (0,5 km)

– odtud doleva ostře dolů Turkovou roklí až na asfaltku do Vápenic (0,6 km)

– po asfaltce doprava 0,2 km na modrou turistickou značku

– dále po modré turistické značce do obce Točník (1,5 km)